För att bli me­ce­nat – gör så här:

Tidskriften OPERA - - Reportage -

Be­ta­la till bank­gi­ro: 5701-7857 och märk in­be­tal­ning­en med Me­ce­nat­skap.

Har du in­te möj­lig­het att bli me­ce­nat stöd­jer du oss ge­nom att bli pre­nu­me­rant. Vi har en tro­gen lä­sek­rets, men vi vill ut­ö­ka an­ta­let pre­nu­me­ran­ter.

Års­pre­nu­me­ra­tion: 475 kr. Tvåårspre­nu­me­ra­tion: 860 kr.

För pre­nu­me­ra­tion hör av dig till Titel­da­tas kund­tjänst: 0770-457 120 el­ler opera.pren­ser­vice.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.