ulf björ­ke­gren 1937–2017

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

† Te­no­ren Ulf Björ­ke­gren har av­li­dit 79 år gam­mal. Han föd­des i Gö­te­borg och in­led­de sin sång­ar­kar­riär på Sto­ra Te­a­tern. Han de­bu­te­ra­de på Stock­holmso­pe­ran 1971 som Bel­mon­te i En­le­ve­ring­en ur se­ral­jen. Året där­på gjor­de han sam­ma roll på Mal­mö Opera. Un­der 70-ta­let sjöng Björ­ke­gren le­dan­de te­nor­rol­ler i ope­ror och ope­ret­ter. Näm­nas kan Pang i Tu­ran­dot på Scandinavium 1973, där Bir­git Nils­son sjöng isprin­ses­san och Six­ten Ehr­ling di­ri­ge­ra­de. Han ge­stal­ta­de Ne­mo­ri­no i Fol­ke Abe­ni­us upp­sätt­ning av Kär­leks­dryc­ken på Drott­ning­holms­tea­tern och sjöng Ed­win i Csar­das­furs­tin­nan, även det en pu­blik­suc­cé fast på Sto­ra Te­a­tern i Abe­ni­us re­gi. Han gjor­de ock­så rol­len som Piquil­lo i Of­fen­bacho­pe­ret­ten La Péricho­le på Söd­ra Te­a­tern i Kung­li­ga Ope­rans re­gi. Ulf Björ­ke­gren av­slu­ta­de sin kar­riär på Werm­land Opera i Karlstad med att sjunga gre­ve Al­ma­vi­va i Bar­be­ra­ren i Se­vil­la, Pin­ker­ton i Ma­da­me But­ter­fly, Mac­duff i Ver­dis Mac­beth, Si­mon i Millöc­ke­ro­pe­ret­ten Tig­gar­stu­den­ten och ti­tel­rol­len i Le­háro­pe­ret­ten Gre­ven av Lux­em­burg. Han var of­ta an­li­tad i sakra­la sam­man­hang och gjor­de skiv­in­spel­ning­ar som so­list med Adolf Fred­riks Bach­kör, Kam­mar­kö­ren och Ra­di­o­kö­ren, och han sa­m­ar­be­ta­de of­ta med Eric Ericson, Gustaf Sjökvist och An­ders Öhr­wall. Sö­ren Tranberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.