LARS­SON OCH NI­KA: FÖR­KLÄDD GUD

Tidskriften OPERA - - Foreställningar - www.fol­ko­pe­ran.se

Pre­miär 15 feb­ru­a­ri, be­sökt fö­re­ställ­ning 8 mars 2017. Di­ri­gent: Ma­rie Ro­sen­mir Re­gi: Ma­lin Sten­berg Sce­no­gra­fi, ljus och film­kon­cept: Han­na Reid­mar Ko­re­o­gra­fi: Ör­jan Andersson och An­ders But­ta Börjesson Sångso­lis­ter: Sha­di Ali och San­na Gibbs Re­ci­ta­tör: Lill Lind­fors Kö­rer, Eu-med­bor­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.