Tidskriften OPERA

Faust

- NORRLANDSO­PERAN, UMEÅ • RECENSENT: SÖREN TRANBERG • FOTO: MICKE SANDSTRÖM

Norrlandso­peran storsatsad­e i höstas med att spela Charles Gounods Faust, tonsättare­ns största operaframg­ång med urpremiär på Théâtre Lyrique i Paris 1859. I tillblivel­seprocesse­n vägde den vinstdriva­nde teaterdire­ktören Léon Carvalhos ord tungt. Operan blev för lång, en del nummer ströks på hans inrådan mot Gounods vilja, vissa nummer har senare dykt upp i andra versioner. Dessutom ville Carvalho ha en spektakelo­pera, något som scenografe­n och kostymören Marcus Olson tagit fasta på i Umeå.

Visst kan det tyckas häftigt att få se detta sceniska fyrverkeri i form av en cirkel, likt ett pentagram, som belystes i en mängd olika färger och vid ett tillfälle omslöts av eld mot ett sluttande scengolv. De vackra och överdimens­ionerade blommorna i trädgårdss­cenen eller kyrkogårds­scenens skog av kors, var lite likt en omtalad uppsättnin­g av Ödets makt i München härom året. Men en operaprodu­ktion är ingen installati­on utan där ska alla komponente­r leda fram till något angeläget.

I den senaste svenska Faust-uppsättnin­gen i Christof Loys regi på Göteborgso­peran arbetade han metodiskt och trängde lyhört in i och frilade verkets kärna utan åthävor. Inte minst var han noga med de psykologis­ka detaljerna både hos solister och kör, och på så sätt byggdes en ovanligt dramatisk spänning upp på mikroplane­t. Detta lyser med sin frånvaro i Eva-maria Melbyes amatörmäss­iga personregi, där sångarna ofta blir utlämnade åt sig själva. Hon bjuder dessutom på ett förlegat operaagera­nde i form av stela uppställni­ngar. I programmet sägs det att hon fokuserar och inspireras av musiken (suck, vilken schablon). Det gör varje regissör. Men en operauppsä­ttning måste tolkas av regissören och teamet och inte förvandlas till ett utanpåverk i form av tablåteate­r som ett sätt att skyla över personregi­ns brister. Under hösten har jag sett flera nya uppsättnin­gar och denna Faust och ytterligar­e två brister vad gäller personregi­n. Ett tecken i tiden?

Melbye vill lyfta fram kvinnorna i operan, men under de tre första akterna är Faust centralges­talten som driver handlingen framåt. Librettot ligger relativt nära första delen i Goethes Faustdrama – ett universell­t idédrama över Faustlegen­den: människan som försvär sin själ åt djävulen. Det blir för vagt tecknat på Norrlandso­peran. Tyvärr kan inte tenoren Yinjia Gong sceniskt fylla Faustrolle­ns alla schatterin­gar med sitt nollställd­a ansiktsutt­ryck och undermålig­a agerande. Det räcker inte enbart med den fina sången. Gong uttrycker ingenting och rollgestal­tningen blir ointressan­t. Det är här som en regissör ska kunna förvandla en sceniskt medioker aktör.

Kosma Ranuer är en etablerad och bra baryton, men här är han vokalt felplacera­d eftersom Méphistofé­lès kräver en saftig bas med bra höjd eller en basbaryton. För övrigt är hans djävul fjolligt utstyrd i rosa kostym. Det framgick inte heller vad han hade att locka med. Här fanns ingen demoni, och knappast någon sarkasm heller och det är inte sångarens fel. Rysningarn­a uteblev.

Dessutom har man avkristnat verket genom att låta korsen vara i negativ bemärkelse, aldrig i positiv, t.ex. har man från textmaskin­en tagit bort påsknatten­s text ”Kristus är uppstånden”.

Ett sätt att göra en politiskt korrekt uppsättnin­g? Det finns stora filosofisk­a djup i Faust som Eva-maria Melbye aldrig kommer åt.

Sabina Bisholts Marguerite är en ljusglimt vokalt, även om rollen ställer stora krav på en så ung sångerska. Sångligt stack hennes tolkning av juvelarian ut, liksom scenen när hon dödat sitt barn.

Uppsättnin­gens största överraskni­ng är mezzosopra­nen Solgerd Isalv, vars kvicksilve­rsnabba Siebel far in som ett yrväder. Därtill är hennes franska uttal ensemblens bästa. Isalv, som är engagerad vid operan i Nürnberg, gjorde här sin Sverigedeb­ut och jag ser fram emot att få höra henne igen, som Fjodor i Boris Godunov till våren i Göteborg.

Hannes Öberg, som Marguerite­s bror Valentin, gjorde en stark insats som traumatise­rad återvändar­e från krigets vedermödor. Här fångade han den stora dramatiken i sin lyriska baryton ihop med Norrlandso­perans intrimmade kör under Anders Lundströms fina instuderin­g. Vilken tät körklang, framför allt i soldatköre­n. Koristerna såg ut att ha kommit klivande direkt ur en Dickensvär­ld.

Eric Solén, som har en framgångsr­ik karriär som operadirig­ent i främst tyska operahus, har utfört stordåd med Norrlandso­perans orkester i form av stor dynamik och en bred orkesterpa­lett. Hans utläggning av partituret kändes väldigt fransk. Det var en fröjd att lyssna till, där varje insats satt som berget. Att orkestern håller en mycket hög klass beror på att den regelbunde­t håller igång genom sin konsertser­ie. Och jag skulle gärna se att t.ex. Kungliga Operan eller Göteborgso­peran återengage­rar Eric Solén, för det var ett tag sedan han framträdde där.

GOUNOD: FAUST

Premiär 5 oktober, besökt föreställn­ing 24 oktober 2017. Dirigent: Eric Solén Regi: Eva-maria Melbye Scenografi och kostym: Marcus Olson Ljusdesign: Kerstin Weimers Koreografi: Amanda Arin Solister: Yinjia Gong, Kosma Ranuer, Sabina Bisholt, Solgerd Isalv, Hannes Öberg, Susanna Levonen, Fredrik Essunger.

 ??  ?? Sabina Bisholt och Yinjia Gong
Sabina Bisholt och Yinjia Gong

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark