BOKNYTT

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

OPE­RA upp­märk­sam­mar te­no­ren Ian Bo­stridges bok om Franz Schu­berts sång­cy­kel, Win­ter­rei­se – en pas­sions­hi­sto­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.