JE­AN-CLAU­DE MAL­GO­I­RE 1940–2018

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

† Di­ri­gen­ten Je­an-clau­de Mal­go­i­re har av­li­dit i en ål­der av 77 år. Han föd­des i Avig­non och in­led­de sin ba­na som obo­ist och stu­de­ra­de vi­da­re vid Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­et i Pa­ris. År 1966 grun­da­de han sin or­kes­ter La Gran­de Écu­rie et la Cham­b­re du Roy, en en­semb­le på tids­trog­na in­stru­ment, som till­sam­mans med ho­nom nåd­de världs­ryk­te. De har på skiv­bo­la­gen As­trée och CBS spe­lat in åt­skil­li­ga ope­ror av Händel, Mon­te­ver­di, Lul­ly, Ra­meau, Gluck, Vi­val­di men ock­så Mo­zarts tre da Pon­te-ope­ror.

För­u­tom spe­ci­a­li­se­ra­de ba­rock­sång­a­re med­ver­ka­de på in­spel­ning­ar­na även världs­namn som Ar­leen Au­ger, Bar­ba­ra Hendricks, Ile­a­na Cotru­bas och René Jacobs som counter­te­nor. För svensk publik är Mal­go­i­re kanske mest känd för att ha di­ri­ge­rat Pop­pe­as krö­ning på Drott­ning­holms Slottste­a­ter 1976, med Eli­sa­beth Sö­der­ström i ti­tel­rol­len. Gö­ran Ga­de­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.