SOMMAROPERA 2018

Tidskriften OPERA - - Kalendar -

DROTT­NING­HOLMS­TEA­TERN dtm.se Bil­jett­di­rekt, tfn: 077-170 70 70

Ra­meau Pyg­ma­li­on: 28 pre­miär, 31/7, 2, 4, 5, 7, 9, 11/8.

Ros­si/ziv­ko­vic: Sys­ko­nen i Man­tua: 8 ur­pre­miär, 11, 13, 15, 17, 20, 22/9. LÄCKÖ SLOTT lac­ko­slott.se in­fo@lac­ko­slott.se / Bilj.tfn 0510-48 46 60

Marsch­ner Vampyren: 15 Sve­ri­ge­pre­miär, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31/7, 1, 3, 4/8.

OPE­RA PÅ SKÄRET ope­rapas­ka­ret.se bil­jet­ter@ope­rapas­ka­ret.se / Bilj.tfn 0580-711 00

Do­ni­zet­ti Kär­leks­dryc­ken: 14 pre­miär, 21, 22, 27/7, 2, 3, 9, 10, 24/8.

Ver­di Don Car­lo: 28 pre­miär, 29/7, 4, 5, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26/8. VADSTE­NA-AKA­DE­MI­EN vadste­na-aka­de­mi­en.org bil­jett@vadste­na-aka­de­mi­en.org / Bilj.tfn 0455-61 97 00

Gam­la te­a­tern Unan­der-scha­rin Riddar­tor­net: 5 pre­miär, 6, 8/7.

Vadste­na slott – Bröl­lops­sa­len Dü­ben/des­fon­tai­nes/lul­ly: So­len och Nord­stjär­nan: 20 pre­miär, 23, 24, 26, 27, 29, 30/7, 2, 3, 5, 6, 8/8. SMÅLANDSOPERAN smop.se bil­jet­ter@sma­landso­pe­ran.se / Bilj.tfn 0474-470 00

Bi­zet Car­men: 21 Pre­miär, 25, 28, 29, 31/7, 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12/8.

VATTNÄS KONSERTLADA kon­sert­la­dan.se Bilj.tfn 0248-79 72 00

Sch­nel­zer Norr­malm­storgs­dra­mat: 13 ur­pre­miär, 14, 18, 20, 21, 22/7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.