SOM­MA­REN

PÅ SCEN Som­mar­kon­ser­ter 27 ju­ni – 10 aug Törn­ro­sa Spe­las igen 15 Sept Ma­da­ma But­ter­fly NYPREMIÄR 23 Sept Se he­la re­per­to­a­ren på ope­ran.se

Tidskriften OPERA - - Sommaren -

GUIDADE VISNINGAR & UTSTÄLLNINGAR

Upp­täck Bir­git Nils­son vid hen­nes hem­ma­scen! Bå­de på svens­ka och eng­els­ka ons–lör kl. 14 #bir­gits­hem­ma­scen

MAT, DRYCK & UTSIKT

På re­stau­rang Bras­se­ri­et, Ström­ter­ras­sen & Guld­ter­ras­sen.

RUNT OM I STOCK­HOLM

Kon­ser­ter 15 – 18 aug på Kul­tur­fes­ti­va­len Kon­sert­fi­nal GAT 18 aug på Gustav Adolfs Torg Oper­a­kon­sert 19 aug på Ljusterö Bir­git Nils­son 100 år Ju­bi­le­ums­kon­sert i Kungs­träd­går­den 23 aug Ös­ter­sjö­fes­ti­va­len 24 au g i Ber­wald­hal­len Törn­ro­sa 25 aug i Vi­ta­bergspar­ken Berg­man fes­ti­va­len 28 au g ,1 Sept på Dra­ma­ten Bam­bi 1 Sept i Vi­ta­bergspar­ken Kam­mar mu­sik­fes­ti­val 1–3 Sept med Kung­li­ga Hov­ka­pel­let i Guld­fo­a­jén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.