DE 21 STØR­STE VIN­DE­RE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

Ja­cques Anquet­il, Frank­rig, 16 eta­pe­sej­re

Le­ve­man­den fra Nor­man­di­et blev den før­ste, der vandt Tour de France fem gan­ge, og han er en af cykelsportens stør­ste gen­nem al­le ti­der. I kraft af sin do­mi­nans i Touren, som slut­te­de i 1964, har han lagt navn til en hel epo­ke i lø­bets hi­sto­rie ved si­den af for ek­sem­pel Bo­bet, Merckx, Hi­nault, Le­mond og In­du­rain. Anquet­il le­ve­de et ind­vik­let og sær­præ­get fa­mi­li­e­liv, hvor han fik barn med sin sted­dat­ter og sin sted­s­øns eks­ko­ne. Op­nå­e­de al­drig en fol­ke­lig po­pu­la­ri­tet, der stod mål med hans sport­s­li­ge suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.