FROOME OG FUGLSANG NÆRMER SIG LOFTET

Tour de France Magasinet - - BIG DATA - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN

I mod­sæt­ning til i man­ge an­dre sports­gre­ne er det uhørt, at pro­fes­sio­nel­le cy­kel­ryt­te­re kan gø­re sig gældende i sto­re løb, før de er 22-23 år. Der har ik­ke væ­ret én ryt­ter un­der 22 år i top 10 i de 37 løb, Tour de France Ma­ga­si­net har gen­nem­gå­et si­den 1980. Det æn­drer sig til gen­gæld hur­tigt, så snart rytterne bli­ver 24-25 år gam­le. 73 pro­cent af Top 10-pla­ce­rin­ger­ne si­den 1980 er gå­et til ryt­te­re mel­lem 24 og 30 år, hvor­ef­ter an­tal­let af Top 10-pla­ce­rin­ger fal­der støt, især for ryt­te­re over 33 år. Hvis bil­le­det si­den 1980 er det sam­me i år og i de næ­ste ud­ga­ver, er fa­vo­rit­ter­ne Chris Froome og Richie Porte samt den dan­ske Astana-kap­ta­jn Jakob Fuglsang tæt på det hi­sto­ri­ske loft. De tre er 32 år og der­med tæt på at væ­re ude af det 'al­ders-vin­due', hvor Tour-vin­de­re og top 5-ryt­te­re ple­jer at be­fin­de sig i. Po­rtu­gi­si­ske Jo­aquim Agostin­ho var med sin fem­te­plads i 1980 som 38-årig æld­ste mand i Top 10 i analysen, mens fransk­mæn­de­ne Thi­baut Pi­not (tien­de­plads i 2012) og Laurent Fig­non med sin gen­nem­brud­s­sejr i 1983 er de to yng­ste på li­sten, beg­ge 22 år gam­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.