EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

Klas­sisk Ar­den­ner-ter­ræn. Ru­ten går ad ve­je, der er kendt fra Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge, in­den fel­tet be­væ­ger sig ind i de luxem­bourg­ske Ar­den­ner. Der er ik­ke man­ge fla­de me­ter un­der­vejs, men ter­ræ­net er ik­ke bjer­grigt nok til at re­sul­te­re i af­gø­ren­de ud­skil­ning. Fi­na­len bli­ver utvivl­s­omt hek­tisk, idet der er mål på top­pen af en ka­te­go­ri 3-stig­ning. Som al­tid i Tourens før­ste uge vil stres­sni­veau­et væ­re højt, og hold­kap­ta­j­ner­ne vil sæt­te alt ind på at hol­de sig frem­me i po­si­tions­kam­pe­ne. De ren­dyr­ke­de sprin­te­re får det svært, men de me­re hård­fø­re, som fx Jo­hn De­gen­kolb og Peter Sa­gan, ser frem til den­ne eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.