EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

Værs’go – her er 216 ki­lo­me­ters ør­ken­van­dring! Og står vin­den så til­med i nord­vest, som den of­te gør, så er der mod­vind he­le vej­en. Det be­ty­der, at ud­brud­det vil ha­ve enormt svæ­re, ja, nær­mest umu­li­ge kår, og de fær­re­ste vil ha­ve lyst til over­ho­ve­det at gø­re for­sø­get. For­vent dog at se to-tre fran­ske lyk­ke­rid­de­re på togt i godt og vel 200 ki­lo­me­ter uden en ki­na­mands chan­ce for at fuld­fø­re mis­sio­nen. Det­te bli­ver ik­ke blot for rytterne, men og­så for tv-se­er­ne en lang eta­pe at kom­me igen­nem. De sid­ste 15 ki­lo­me­ter er ab­so­lut vand­ret­te, så der står mas­ses­purt med fede ty­per hen over eta­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.