FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

der er gå­et, si­den den før­ste Tour blev kørt, er lø­bet kun ble­vet af­lyst 11 gan­ge. Der dog 18 år, hvor der ik­ke er ud­pe­get en vin­der. De 11 hul­ler skyl­des de to ver­denskri­ge, mens de sid­ste syv skyl­des ame­ri­ka­ne­ren Lan­ce Arm­strong. Han til­stod i 2013, at han var dopet, da han vandt Tour de France fra 1999 til 2005, og al­le hans re­sul­ta­ter blev slet­tet. Tour-ar­ran­gør ASO und­lod at ud­pe­ge nye vin­de­re, idet man an­tog, at og­så ryt­te­re på se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger var dope­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.