FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

blev skabt af sær­lin­gen Henri Desgrange, der som lø­bets før­ste di­rek­tør sat­te sig som mål at gø­re lø­bet så umen­ne­ske­ligt som mu­ligt. Han ef­ter­føl­ger blev Ja­cques God­det, som yn­de­de at mar­che­re rundt i Tour-ka­ra­va­nen iført sa­fa­ri­kostu­me. Si­den blev den tid­li­ge­re top­ryt­ter Je­an-ma­rie Le Blanc boss, mens lø­bet i dag le­des af den tid­li­ge­re jour­na­list Chri­sti­an Pr­ud­hom­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.