EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

Ru­ten rum­mer de tre stej­le­ste Hc-stigninger i lø­bet, og bjerg­trøj­en kan me­get vel fin­de sin en­de­li­ge ejer­mand al­le­re­de nu. Ru­ten ind­by­der til an­greb li­ge ud af sko­le­går­den og stra­te­gi­ske ge­ni­stre­ger. Op­skrif­ten: Send to mand af sted fra mor­genstun­den, og sørg for, at de på sid­ste top er klar til at hjæl­pe på ned­kørs­len og de sid­ste fla­de ki­lo­me­ter ind mod mål. Det kræ­ver et stærkt hold og en mo­dig kap­ta­jn. Eta­pen vil med stor sand­syn­lig­hed kræ­ve of­re blandt fa­vo­rit­ter­ne i klas­se­men­tet, så vær klar fra eta­pens start. Det kan bli­ve det helt sto­re festfyrværkeri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.