CYKELRYTTEREN

Tour de France Magasinet - - REPORTAGE FRA GIRONA -

Jeg kan ikke kø­re med top-5 af su­per­sprin­ter­ne. Jeg kan slå dem al­le på en god dag, hvis alt fla­sker sig, men hvis de al­le er med, skul­le det væ­re mær­ke­ligt, at de al­le er bok­set in­de el­ler har en dår­lig dag. Så på den må­de er jeg ikke ren­dyr­ket sprin­ter. Jeg er me­re end det, og det kan jeg nog­le gan­ge ud­nyt­te. Da jeg vandt i Tour de Yor­ks­hi­re, slut­te­de eta­pen op ad en bak­ke, og der slog jeg alt­så Greg van Aver­ma­et i spur­ten. Der skal helst væ­re lidt knol­de på ru­ten, før den pas­ser bedst til mig, men jeg vil da ger­ne vin­de på Champs-élysées, hvis mu­lig­he­den by­der sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.