STYRT

Tour de France Magasinet - - MAGNUS CORT -

Jeg har bræk­ket kra­ve­be­net to gan­ge, men el­lers har jeg væ­ret for­holds­vis forskå­net for styrt. Det er usæd­van­ligt, at du kan kø­re helt ind i dit tred­je år som pro­fes­sio­nel uden at styr­te. Da jeg bræk­ke­de kra­ve­be­net i Tour de Yor­ks­hi­re sid­ste år, var der me­re stress på, for­di det var i lø­bet af sæ­so­nen, mens ska­den i de­cem­ber sid­ste år ikke ko­ste­de mig nog­le løb. Det var selv­føl­ge­lig tr­æls at be­gyn­de med ar­men i slyn­ge, den før­ste gang man mød­te si­ne nye hold­kam­me­ra­ter, men det er lyn­hur­tigt glemt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.