FREM­TI­DEN

Tour de France Magasinet - - MAGNUS CORT -

Nu har jeg i lang tid ta­get trin op ad trap­pen, men jeg fø­ler ef­ter­hån­den, at jeg er på et ni­veau, hvor jeg ger­ne vil væ­re de næ­ste ti år. En cy­kel­ryt­ter top­per ty­pisk fy­sisk, når han er 27-28 år, så der går må­ske sta­dig et par år, før jeg top­per, så for­hå­bent­lig kan det bli­ve til end­nu stør­re sej­re i frem­ti­den. Ved VM sid­ste år kun­ne jeg li­ge så godt ha­ve vun­det, og det hav­de nok væ­ret et dob­belt skridt at ta­ge, så alt kan ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.