LARS MI­CHA­EL­SEN

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG -

Asta­na-sport­s­di­rek­tør og bro­stens­spe­ci­a­list

“Vi kan sæt­te flu­e­ben ud for en vel­lyk­ket recon­naisan­ce. Jakob kom­mer fra ter­ræn­cyk­ling og ved, hvor­dan han skal sty­re cyk­len hen over en ujævn over­fla­de. Frai­le kom­mer og­så fra mo­un­tain­bi­ke og har vis­se fær­dig­he­der på bro­ste­ne­ne.”

“Og Val­gren er en mand, der bur­de kom­me godt igen­nem så­dan en eta­pe. Jeg er fortrøst­nings­fuld i for­hold til eta­pen, men det er ba­re så­dan, at in­gen kan sik­re sig mod styrt. Der vil med ga­ran­ti op­stå styrt, og det kom­mer til at gå galt for man­ge. Vi ved ba­re ikke hvem, det ram­mer.”

“Pa­ris-rou­baix kø­res af ryt­te­re, der har et ri­me­ligt godt greb om tin­ge­ne, men i Tour de France er der ta­le om et helt an­det kli­en­tel. For bjerg­ty­per­ne er det en stor for­an­dring at kø­re på bro­sten, og det re­sul­te­rer i styrt, som så kan ko­ste an­dre ryt­te­re dyrt.”

“Vi kan kun hå­be på, at det ikke går ud over vo­res ryt­te­re.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.