Med na­tio­nens for­vent­nin­ger på spink­le skul­dre

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Jes­per Ral­b­jerg

Det si­ger no­get om for­vent­nin­ger­ne til Ro­main Bar­det at sid­ste års sam­le­de tred­je­plads i Tou­ren af man­ge blev op­fat­tet som en skuf­fel­se. Uri­me­lig var vur­de­rin­gen in­gen­lun­de, for i 2016 var fransk­man­den den ene­ste re­el­le trus­sel mod Froomes he­ge­mo­ni, og når en 25-årig fransk ryt­ter slut­ter på an­den­plad­sen i Le Tour, væk­ker det hjem­me­pu­bli­kum­mets sult ef­ter en gal­lisk Tour-sejr. Bar­det er ved at ha­ve sam­let så me­gen Grand Tour-er­fa­ring, og be­sid­der så go­de kla­tre­ev­ner, at 2018 kan bli­ve året hvor han gør en en­de på Frank­rigs 33 år lan­ge sej­r­stør­ke i cy­kel­spor­tens mest pre­sti­ge­ful­de løb. Set ude­fra har Bar­det byg­get sin 2018-sæ­son for­nuf­tigt op, og form­kur­ven har væ­ret støt sti­gen­de. Der­u­d­over har Bar­det den ube­stri­de­li­ge for­del at han i mod­sæt­ning til en del af si­ne vær­ste ri­va­ler ikke har kørt Giro­en, men spørgs­må­let er hvor­vidt hans hold er stærkt nok. I mand-til-mand-du­el­ler­ne på bjergskrå­nin­ger­ne skal Bar­det nok kla­re sig, men bli­ver der en dag brug for hol­das­si­stan­ce, er Bar­det for­ment­lig den af fa­vo­rit­ter­ne der er dår­ligst stil­let.

RO­MAIN BAR­DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.