VID­STE DU...

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

For 105. gang rul­ler Tou­ren rundt i Frank­rig og at­ter er der lo­ka­li­te­ter, der for før­ste gang får det enor­me ar­ran­ge­ment på besøg. 39 eta­pe­by­er er der i årets løb, og de ni af dem op­træ­der for før­ste gang på et Tour-ru­te­kort. Iføl­ge den fran­ske avis Le Po­int be­ta­ler en start­by i om­eg­nen af 65.000 eu­ro (cir­ka 485.000 kro­ner) for at væ­re med, mens en må­l­by ty­pisk be­ta­ler 110.000 eu­ro (cir­ka 820.000 kro­ner) til Tour-arrangør ASO for at bli­ve nævnt i al­ver­dens me­di­er i for­bin­del­se med ver­dens stør­ste cy­kel­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.