VID­STE DU...

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Iføl­ge Tour-arrangør ASO har se­e­re i 190 lan­de ad­gang til at føl­ge lø­bet på 100 tv-sta­tio­ner, som sen­der til­sam­men 6.300 ti­mer. Se­er­ne bli­ver holdt ori­en­te­ret af 2.000 jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer fra om­kring 600 ak­kre­di­te­re­de me­di­er fra al­le eg­ne af ver­den. 350 avi­ser, nyheds­bu­reau­er og hjem­mesi­der fra 36 na­tio­ner er re­præ­sen­te­ret i Tour-ka­ra­va­nen, og det sam­me er 75 fo­to­bu­reau­er og 50 ra­dio­sta­tio­ner. I alt 4.500 men­ne­sker rej­ser rundt med Tour-ka­ra­va­nen i 1.600 kø­re­tø­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.