PÅ BESØG HOS ‘SEJRENS FADER’

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

100 år ef­ter af­slut­nin­gen på ‘Den Sto­re Krig’, som Før­ste Ver­denskrig blev kaldt, før no­gen vid­ste, at der vil­le bli­ve brug for at num­me­re­re de sto­re kri­ge, be­sø­ger Tour de France lands­by­en Mou­il­leron, hvor den fran­ske na­tio­nal­helt Ge­or­ges Cle­men­ceau blev født. Han var pre­mi­er­mi­ni­ster i Frank­rig i kri­gens sid­ste år. Han blev kaldt ‘Sejrens Fader ’ og var kendt for sin stram­me kurs over for det be­sej­re­de ty­ske kej­ser­ri­ge. Det faldt ikke så hel­digt ud i det lan­ge løb, men Cle­men­ceau har alt­så be­va­ret sin hel­te­sta­tus. Han blev født i Mou­il­leron-en-pa­reds, som i 2016 blev slå­et sam­men med Saint-ger­main-l’ai­gu­il­ler. Må­l­by­en La Ro­che-sur-yon har fem gan­ge tid­li­ge­re væ­ret må­l­by i Tour de France, men det er læn­ge si­den. Fem år i træk fra 1934-1938 var La Ro­che-surYon på ru­te­kor­tet. René Le Grevès vandt to år i træk, mens Mar­cel Kint, Ro­ger Lapé­bie og Éloi Meu­len­berg vandt de føl­gen­de år. Mens før­ste eta­pe i årets Tour er flad, kom­mer der lidt krus­nin­ger på over­fla­den på den­ne eta­pe på før­ste tred­je­del af de 182,5 ki­lo­me­ter.

FOTO: RITZAU SCANPIX/SCHERL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.