VID­STE DU...

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Cho­let har tre gan­ge tid­li­ge­re budt Tour de France vel­kom­men, nem­lig i 1936, 1998 og 2008. De se­ne­ste to gan­ge har doping ka­stet sin skyg­ge over lø­bet. I 1998 vandt Tvm-ryt­te­ren Jero­en Bli­j­le­vens en mas­ses­purt i Cho­let, hvor Festi­na-ma­na­ger Bru­no Rous­sel og læ­ge Eric Ri­jck­a­ert sam­me dag blev an­holdt og til­stod sy­ste­ma­tisk doping på hol­det. I 2008 vandt ty­ske Ste­fan Schu­ma­cher en en­kelt­start her, men sej­ren hav­de han snydt sig til ved hjælp af ulov­lig me­di­cin, vi­ste det sig se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.