EKSPERTEN

Mi­cha­el Rasmussen vur­de­rer

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Ef­ter et par års pau­se er holdtidskørslen til­ba­ge på Tour-pro­gram­met til glæ­de for nog­le og skræk for an­dre. Dan­sker­hol­det Asta­na skal her for al­vor stå sin prø­ve for at hol­de hold­kap­ta­jn Jakob Fuglsang in­de i kam­pen om gult. Det bli­ver ikke no­gen let op­ga­ve over for de tra­di­tio­nelt stær­ke hold i di­sci­pli­nen, hvor især Sky, BMC og Mo­vistar har in­ter­es­ser i den sam­le­de stil­ling. Stær­ke Qu­i­ck­Step og Bora vil for­føl­ge mu­lig­hed for at få Kit­tel og Sa­gen i gult. En sejr for Fuglsang vil det væ­re at ta­be højst et mi­nut på den­ne eta­pe. Især Mi­cha­el Val­gren, Magnus Cort og Lu­is Leon San­chez skal træ­de i ka­rak­ter - mens Jes­per Han­sen vil ban­de den­ne eta­pe langt væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.