VID­STE DU...

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Bort­set fra en kort vi­sit i Spa­ni­en, hvor ru­ten på 16. eta­pe mel­lem Carcas­son­ne og Bagnères-deLu­chon be­væ­ger sig ind i na­bo­lan­det over en stræk­ning på 15 ki­lo­me­ter, hol­der Tour de France sig i år in­den for de fran­ske græn­ser. 36 fran­ske de­par­te­men­ter får besøg af lø­bet, mens Ba­sker­lan­det – godt nok kun et lil­le hjør­ne – for før­ste gang si­den 2006 er på Tour-ru­te­kor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.