VID­STE DU...

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Selv om der end­nu er langt til de hø­je bjer­ge og de af­gø­ren­de slag i bjerg­kon­kur­ren­cen, kæm­pes der in­dædt om po­int på de bak­ker, der kø­res i den før­ste uge. Selv en ikke vi­de­re kla­tre­dyg­tig ryt­ter kan her dag­ligt hø­ste hæ­der og ære på po­di­et som in­de­ha­ver af den prik­ke­de bjerg­trø­je, der sik­rer vær­di­fuld op­mærk­som­hed og ret til hver dag at rul­le ud af start­by­er­ne i for­re­ste ræk­ke ved si­den af ryt­ter­ne i gult, hvidt og grønt. Den ære til­faldt senest en dan­sker i 2012, da Mi­cha­el Mør­køv kør­te i den po­l­kaprik­ke­de trø­je i en uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.