”21 UN­GE LØVER”

– DE 21 YNG­STE VIN­DE­RE AF TOUR DE FRANCE

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

1907 LUCIEN PE­TIT-BRE­TON, FRANK­RIG, 24 ÅR, FØDT 18. OKTOBER 1882

‘Ar­gen­ti­ne­ren', blev den klej­ne ryt­ter fra Bretagne kaldt, da han som 17-årig vend­te hjem til sit fø­de­land fra Ar­gen­ti­na, hvor­til hans fa­mi­lie var ud­van­dret. Snart var det dog kal­de­nav­net Pe­tit-bre­ton – den lil­le bre­to­ner – som klæ­be­de til den før­ste ryt­ter, der ev­ne­de at for­sva­re sin Tour-sejr. Al­le­re­de i 1906 un­der­stre­ge­de han sit ta­lent i Tour de France, da han vandt ‘po­inçon­nés'-klas­sen, som var et un­der­ord­net klas­se­ment i lø­bet. Han blev dræbt un­der tje­ne­ste i den fran­ske hær un­der Før­ste Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.