Team Sky

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Af fle­re år­sa­ger er der, i mod­sæt­ning til an­dre sæ­so­ner, plud­se­lig skabt tvivl om Team Skys Tour-tak­tik og om Chris Froomes til­stand i sær­de­les­hed - og om den fi­redob­bel­te Tour-vin­der over­ho­ve­det kom­mer med i det­te års Tour de France. I skri­ven­de stund har Froome sta­dig sin Sal­buta­mol-sag hæn­gen­de over ho­ve­d­et, ef­ter han af­le­ve­re­de en mistæn­ke­lig do­ping­prø­ve un­der sid­ste års Vu­el­ta a Es­paña. Kom­mer Froome ikke med i Tou­ren, skal der selvsagt sad­les om hos Sky. Det kun­ne be­ty­de en kap­ta­jn­rol­le til Ge­raint Tho­mas el­ler må­ske end­da det un­ge stjer­neskud, Egan Ber­nal, og det vil­le må­ske og­så be­ty­de, at hol­det be­gynd­te at gå lidt me­re ef­ter eta­pe­sej­re og ikke så me­get klas­se­ment. Kom­mer Froome med, har han nog­le yderst ha­bi­le hjæl­pe­re, bå­de i bjer­ge­ne, men og­så på bro­sten­se­ta­pen, hvor Tho­mas, Dylan van Baar­le og Gi­an­ni Moscon kan vi­se sig at bli­ve vær­di­ful­de støt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.