Asta­na

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Dan­ske Jakob Fuglsang er i år ene­rå­dig kap­ta­jn hos Asta­na. Ef­ter sej­ren i sid­ste års Daup­hiné så det og­så godt ud til at star­te med i Tour de France, men så kom et styrt i vej­en, og re­sten er hi­sto­rie. Fuglsang får ef­ter alt at døm­me (mindst) to dan­ske­re med sig på de fran­ske lan­de­ve­je, for­å­rets sen­sa­tion Mi­cha­el Val­gren og Magnus Cort, der og­så har kørt glim­ren­de gen­nem det me­ste af for­års­sæ­so­nen. Om Jes­per Han­sen og­så får en Tour-bil­let vi­des i skri­ven­de stund ikke. Ef­ter Vin­cen­zo Ni­ba­li og Fa­bio Arus af­gan­ge gen­nem de se­ne­ste par sæ­so­ner er hie­rar­ki­et fal­det på plads hos Asta­na. Fuglsang får chan­cen i Tour de France, ef­ter Mi­gu­el An­gel Lopez fik lov at bi­de ske­er med sin Grand Tour i årets Giro d’ita­lia. Asta­na har ge­ne­relt haft en for­ry­gen­de for­års­sæ­son med mas­ser af sej­re, sam­men­lig­net med hvad hol­det har væ­ret vant til de se­ne­ste par år. Der teg­ner sig en in­ter­es­sant ju­ni må­ned for Fuglsang og hans dan­ske væb­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.