Qu­i­ck-step Flo­ors

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Selv­om Bob Jun­gels med sin sejr i Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge fik sit sto­re gen­nem­brud, og selv­om han med al sand­syn­lig­hed skal kø­re klas­se­ment i årets Tour de France, er det svært at fo­re­stil­le sig et Qu­i­ck­step-mand­skab, der sat­ser alt på en klas­se­ments­ryt­ter. Sid­ste år gjor­de Dan Mar­tin det frem­ra­gen­de, men han kø­rer nu for UAE Emira­tes, og med en for­ven­tet Tour-de­but til Fer­nan­do Gavi­ria, som sid­ste år snup­pe­de fi­re eta­pe­sej­re i Giro­en, skal der væ­re plads til at jag­te eta­pe­sej­re, hvil­ket og­så et tred­je stjer­ne­frø, Juli­an Alap­hi­lip­pe, i den grad må for­ven­tes at gø­re. Qu­i­ck­step har væ­ret to­talt do­mi­ne­ren­de i en­dagslø­be­ne i for­års­sæ­so­nen, selv for et nor­malt do­mi­ne­ren­de mand­skab som dem. Og det er som om de ri­der på en kol­lek­tiv bøl­ge, som ikke li­ge fo­re­lø­big ser ud til at skul­le ram­me land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.