UAE Team Emira­tes

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

UAE-TEAM Emira­tes er et af de størst sat­sen­de mand­ska­ber til den­ne sæ­son. Klas­se­ment­hå­be­ne Dan Mar­tin og Fa­bio Aru blev hen­tet til hol­det i vin­ter­pau­sen sam­men med sprin­te­r­en Ale­xan­der Kri­stoff. Aru kør­te som kap­ta­jn i Giro­en, mens Mar­tin får ho­ved­rol­len i Tour de France sam­men med Kri­stoff. Dan Mar­tin kør­te sid­ste år en fan­ta­stisk Tour og slut­te­de på en sam­let sjet­te­plads, selv­om han røg ned i styr­tet med Ri­chie Por­te og bræk­ke­de to knog­ler i ryg­gen. Ale­xan­der Kri­stoff har haft lidt svært ved at le­ve op til for­vent­nin­ger­ne si­den de to gyldne sæ­so­ner i 2014 og 2015. Rui Cos­ta er og­så al­tid en ryt­ter, man skal hol­de øje med i Tour de France. Po­rtu­gi­se­ren kø­rer tra­di­tio­nelt ef­ter eta­pe­sej­re i bjer­ge­ne.

FOTO: RITZAU SCANPIX/ARNE DEDERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.