Trek–se­gaf­redo

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

En af for­å­rets sto­re dan­ske gen­nem­brud, Mads Pedersen, som blev num­mer to i Flan­dern Rundt, har valgt at ud­sæt­te sin Tour-de­but med mindst end­nu et år. Den 22-åri­ge dan­sker kør­te i ste­det Giro d’ita­lia sam­men med lands­man­den Nik­las Eg, som kom til Trek Se­gaf­redo in­den den­ne sæ­son. Det ame­ri­kan­ske mand­skab sat­ser igen i år på hol­læn­de­ren Bauke Mol­le­ma i klas­se­men­tet. Ef­ter en 11. plads og loven­de tak­ter i 2016, sad­le­de Mol­le­ma om sid­ste år, hvor han kør­te klas­se­ment i Giro­en og ef­ter eta­pe­sej­re i Tour de France. Det ka­ste­de en sy­ven­de­plads af sig i Giro d’ita­lia og en en­kelt eta­pe­sejr i Tou­ren. Jo­hn De­gen­kolb er igen bed­ste bud i mas­ses­pur­ter­ne, men han vir­ker sta­dig ret langt fra et ni­veau, der for al­vor kan mat­che de så­kald­te su­per­sprin­te­re. Og det er ær­lig talt og­så lidt svært at se ham blan­de sig i kam­pen om den grøn­ne po­int­trø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.