Lot­to Sou­dal

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Adam Han­sen kør­te i Giro d’ita­lia sin 20. Grand Tour i træk. Det er en re­kord, som for­ment­lig al­drig vil bli­ve over­gå­et. Men nu skal det væ­re slut. I for­bin­del­se med Giro­en an­non­ce­re­de Han­sen, at han ikke stil­ler op i Tour de France i år. Til gen­gæld kør­te An­dre Greipel ikke Giro d’ita­lia, for i ste­det at væ­re helt frisk til årets Tour de France. Der­med kom­mer det me­ste til at hand­le om den 35-åri­ge ty­sker, der sid­ste år blot vandt en en­kelt Grand Tour-sejr, hvil­ket er et usæd­van­ligt lavt tal for Greipel. Fra den un­ge gar­de ven­tes Tiesj Benoot til start, mens eta­pe­vin­de­ren fra Giro­en, Tim Wel­lens, sprin­ger Tou­ren over ef­ter en lang for­års­sæ­son. Dan­ske Lars Bak bur­de væ­re no­gen­lun­de sik­ker mand på hold­kor­tet, især nu hvor Adam Han­sen ikke er med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.