Mit­chelt­on–scott

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Det ser lidt spøjst ud, når Ca­leb Ewan på sin lav­t­fly­ven­de fa­con sæt­ter spur­ten ind. Men den 23-åri­ge og blot 165 cen­ti­me­ter hø­je au­stra­li­er har ved fle­re lej­lig­he­der vist si­ne kva­li­te­ter frem, selv i hår­de løb. Sam­men med Adam Ya­tes, bli­ver Ewan spy­d­spid­ser­ne på Mit­chelt­on-scott, der i ste­det har sendt bror­mand Si­mon Ya­tes og co­lom­bi­an­ske Este­ban Cha­ves til Giro­en som kap­ta­j­ner. Her får de føl­ge­skab af løjt­nan­ter­ne Ro­man Kreuzi­ger, Ja­ck Haig og nyind­køb­te Mi­kel Nie­ve. Men mon ikke mindst et par styk­ker af dem og­så ta­ger Tou­ren med? Hol­det har ikke vun­det en eta­pe i Tour de France, si­den Mi­cha­el Mat­t­hews for to år si­den be­sej­re­de Pe­ter Sagan, Ed­vald Boas­son Ha­gen og Greg Van Aver­ma­et i spur­ten på 10. eta­pe. Nu er Mat­t­hews som be­kendt hos Team Sunweb, så det er sko­e­ne fra sid­ste års vin­der af den grøn­ne po­int­trø­je, der skal ud­fyl­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.