Team Ka­tusha–alpe­cin

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Sid­ste år vandt Mar­cel Kit­tel he­le fem eta­pe­sej­re i Tour de France, men ef­ter skif­tet fra Qu­i­ck­step til Ka­tusha, har det ikke li­ge­frem væ­ret en dans på ro­ser for den sto­re ty­sker. Men bli­ver han af­le­ve­ret rig­tigt i spur­ter­ne er han man­den der skal slå­es, i langt de fle­ste til­fæl­de. Tou­ren er årets høj­de­punkt for Kit­tel, li­ge­som det er det for Ilnur Za­ka­rin, som sid­ste år slut­te­de som num­mer tre sam­men­lagt i Vu­el­ta a Es­paña. Za­ka­rin har af fle­re år­sa­ger al­drig kørt fuldt klas­se­ment he­le vej­en til Pa­ris i Tour de France. Den ef­ter­hån­den 28-åri­ge Za­ka­rin, der først fik sin Wor­ld Tour-de­but for Ka­tusha i 2015, sat­ser i år på Tou­ren og Vu­el­ta­en og i top­form bej­ler han af­gjort til en top-5 i klas­se­men­tet. El­lers ven­tes og­så tem­po­fæ­no­me­net To­ny Mar­tin at stil­le til start. Han bli­ver selv­føl­ge­lig es­sen­ti­el på holdtidskørslen og må­ske og­så en god støt­te for Za­ka­rin på bro­sten­se­ta­pen, som man på for­hånd fryg­ter lidt for, på den rang­le­de rus­sers veg­ne...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.