Lot­tonl–jum­bo

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Lot­tonl Jum­bo har på pa­pi­ret tre god kort til klas­se­men­tet: Steven Kru­i­jswi­jk, der for et par år si­den var en sne­dri­ve fra at vin­de Giro d’ita­lia, Ro­bert Gesink, som tid­li­ge­re er ble­vet num­mer fi­re i Tour de France og så ko­me­ten Pri­moz Rog­lic, der i år bå­de har vun­det Ba­sker­lan­det Rundt og Ro­man­di­et Rundt og som sid­ste år vandt en eta­pe i Tou­ren. Sam­ti­dig be­står hold­kor­tet og­så af vin­de­ren fra sid­ste års af­slut­ten­de eta­pe til Champs-elysées, Dylan Gro­e­newe­gen. Så alt an­det li­ge, bli­ver den stør­ste op­ga­ve for det hol­land­ske mand­skab, at få for­delt rol­ler­ne og ud­stik­ke kla­re ret­nings­linjer, el­lers kan det he­le nok godt gå hen og en­de i let­te­re ka­os. Kru­i­jswi­jk er det na­tur­li­ge valg som før­ste-kap­ta­jn, da han trods alt er hol­læn­der, og for­di Rog­lic end­nu mang­ler at be­vi­se sit værd i et tre uger langt eta­pe­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.