Ba­hrain–me­ri­da

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Vin­cen­zo Ni­ba­li har vun­det al­le tre Grand Tours. I 2014 vandt han sin hidtil ene­ste Tour de France, i en sæ­son hvor de to stor­fa­vo­rit­ter, Chris Froome og Al­ber­to Con­ta­dor ud­gik. Nu er Con­ta­dor stop­pet og Froome er ble­vet tru­et med ude­luk­kel­se fra Tou­ren, så­fremt hans Sal­buta­mol-sag ikke er af­kla­ret in­den. Så må­ske er der fri ba­ne for end­nu en Ni­ba­li-tri­umf? Som væ­sent­lig­ste hjæl­pe­re får Vin­cen­zo Ni­ba­li den ru­ti­ne­re­de bjer­gryt­ter Fran­co Pel­lizot­ti samt de to span­ske Izagir­re-brød­re, der beg­ge er hen­tet hos Mo­vistar gen­nem de se­ne­ste par sæ­so­ner. Son­ny Col­b­rel­li skal for­sø­ge at skaf­fe re­sul­ta­ter i mas­ses­pur­ter­ne og så kan det væ­re, at Giro-kap­ta­j­nen Do­me­ni­co Pozzovi­vo og­så stil­ler op i Tour de France som luksus­hjæl­per for Ni­ba­li. Et stærkt mand­skab, der til ful­de bør kun­ne bak­ke op om am­bi­tio­ner­ne om end­nu en po­di­e­pla­ce­ring til den ita­li­en­ske su­per­stjer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.