Grou­pa­ma–fdj

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Ar­naud Dé­ma­re fik sin Tour de France-eta­pe­sejr sid­ste år. Men røg se­ne­re uden­for tids­græn­sen. Så en lidt blan­det år­gang for den hur­ti­ge fransk­mand, der dog må for­ven­tes at bli­ve kap­ta­jn for FDJ, el­ler Grou­pa­ma FDJ, som de ret­te­ligt hed­der nu, ef­ter den nye sponsor kom om­bord in­den den­ne sæ­son. I prin­cip­pet kun­ne Thi­baut Pi­not væ­re en ud­for­drer til kap­ta­jn­rol­len hos Grou­pa­ma FDJ, da han som be­kendt har kørt flot­te klas­se­ments­pla­ce­rin­ger hjem tid­li­ge­re. Men i år er han gå­et all-in på klas­se­men­tet i Giro d’ita­lia og må der­for for­ven­tes, li­ge­som sid­ste år, at kø­re ef­ter eta­pe­sej­re i Tour de France. El­lers er der lidt langt mel­lem snap­se­ne hos det fran­ske mand­skab. Dog kun­ne det væ­re in­ter­es­sant, hvis det un­ge kla­tre­ta­lent, David Gau­du, fik sin Tour de France-de­but.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.