ALPERNE

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG -

“Ef­ter en op­s­li­den­de bro­sten­se­ta­pe bli­ver det nog­le hår­de da­ge, selv­om der er en hvi­le­dag imel­lem. Det bli­ver hård kost.”

“11. eta­pe til La Ro­sière er kort, og det kan gø­re den eks­plo­siv. Al­pe d'hu­ez ken­der vi jo, og her skal vi først over Col de la Ma­de­le­i­ne og Col de la Croix de Fer, så det bli­ver en hård eta­pe.”

“Si­tu­a­tio­nen på det­te tids­punkt i lø­bet er selv­føl­ge­lig alt­af­gø­ren­de for, hvor­dan dis­se eta­per bli­ver kørt. Hvis jeg har sat dem al­le sam­men med fem mi­nut­ter på bro­sten­se­ta­pen, så kø­rer vi jo nok lidt pas­sivt, men er det om­vendt, så skal vi i Alperne for­sø­ge at hen­te no­get af det tab­te til­ba­ge.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.