1966 LUCIEN AIMAR, FRANK­RIG, 25 ÅR, FØDT 28. APRIL 1941

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Selv om han var si­destil­let som kap­ta­jn med su­per­stjer­nen Ja­cques Anquet­il på det fran­ske Ford-hold, nød Lucien Aimar ikke på for­hånd den sto­re op­mærk­som­hed i den bre­de of­fent­lig­hed. At­ter var det du­el­len mel­lem Anquet­il og god­mo­di­ge Ray­mond Pouli­dor, der stod i cen­trum. Anquet­il mi­ste­de imid­ler­tid chan­cen for selv at vin­de og i ste­det sat­te han med suc­ces alt ind på, at hans evi­ge ri­val ikke skul­le sej­re. Aimar tog greb om lø­bet i den sid­ste uge og sej­re­de sam­let uden at vin­de en eta­pe un­der­vejs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.