HVEM PAS­SER ETA­PEN TIL?

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 - EKSPERTEN Mi­cha­el Rasmussen vur­de­rer

Ef­ter gårs­da­gens hek­ti­ske fi­na­le til Qu­im­per er det for­ven­te­ligt, at be­ty­de­li­ge tids­for­skel­le er op­stå­et. Fle­re ryt­te­re vil der­for ha­ve mu­lig­hed for at for­sø­ge sig i ud­brud, idet de er kørt ud af klas­se­men­tet. For­vent, at en stør­re grup­pe – seks-ot­te mand – slip­per af sted. Det kan dog godt ta­ge sin tid, før det sker, idet der bå­de er med­vind og man­ge i fel­tet, der vil af sted. Der er lagt op til en hek­tisk af­slut­ning, hvor en del klas­se­men­tryt­te­re vil væ­re over­ladt til sig selv på Mûr de Bretagne af den simp­le grund, at det he­le går så stærkt, at det er svært at or­ga­ni­se­re sig. To gan­ge Mûr de Bretagne og en bonus­spurt in­den for lø­bets sid­ste 16 ki­lo­me­ter er ga­rant for mak­si­mal spæn­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.