HVEM PAS­SER ETA­PEN TIL?

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 - EKSPERTEN Mi­cha­el Rasmussen vur­de­rer

Der er lagt op til en ør­ken­van­dring af ga­lak­ti­ske di­men­sio­ner, når fel­tet be­væ­ger sig ud på lø­bets læng­ste eta­pe. Det bli­ver så­dan en dag, hvor tv-se­er­ne let kan nå at slå græs­set og va­ske bi­len, før der sker no­get in­ter­es­sant. Umid­del­bart er stør­ste spæn­dings­mo­ment et ven­stresving fem ki­lo­me­ter fra mål­stre­gen. Stu­art O'gra­dy vandt en eta­pe i Chart­res i 2004, og Tho­mas Vo­eck­ler tog den gu­le trø­je sam­me dag. Jeg var med i den Tour, så jeg må selv ha­ve kørt cy­kel­løb i det­te ter­ræn. Op­le­vel­sen har ikke gjort et uud­s­let­te­ligt ind­tryk på mig, må jeg kon­sta­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.