”21 UN­GE LØVER”

– DE 21 YNG­STE VIN­DE­RE AF TOUR DE FRANCE

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

2007 AL­BER­TO CON­TA­DOR, SPA­NI­EN, 24 ÅR, FØDT 6. DE­CEM­BER 1982

Sin ge­ne­ra­tions stør­ste eta­pe­løbs­ryt­ter og en af få, der har vun­det al­le tre Grand Tours fle­re gan­ge. Han har vun­det Giro­en to gan­ge, Vu­el­ta­en tre gan­ge og Tou­ren to gan­ge. Der­til kom­mer en Tour-sejr i 2010 og en Giro-sejr i 2011, som han blev fra­ta­get på grund af en kon­tro­ver­si­el do­pings­ag, der trak ud i åre­vis. Var ude­luk­ket ind­til au­gust 2012 og kom så stormen­de ind i ver­den­se­li­ten igen med en sejr i Vu­el­ta­en. Indstil­le­de sin kar­ri­e­re ef­ter Vu­el­ta­en 2017 og er i dag kom­men­ta­tor på spansk Eu­rosport.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.