Ge­ni­fak­ta #05

Videnskabens Største Mysterier - - Mennesket Et Genis Tanker -

Hvert år over­ra­sker Ma­cart­hur Fo­un­da­tion 20- 40 per­so­ner med et “ge­ni­sti­pen­di­er”. Et ano­nymt dom­mer­pa­nel ud­væl­ger folk, som har “de­mon­stre­ret ek­stra­or­di­næ­re ev­ner, som gi­ver løf­ter om fort­sat og for­bed­ret kre­a­tivt ar­bej­de”.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.