EN CELLES DØD

Videnskabens Største Mysterier - - Mennesket Derfor Ældes Vi -

Det­te sker in­de i dig li­ge nu

+ Al cel­le­død er ik­ke af det on­de. De fle­ste cel­ler, der dør i din krop li­ge nu, er unø­di­ge, el­ler må­ske ska­de­li­ge, så du kan gø­re det bed­re uden dem. Dit hel­bred er ba­se­ret på en be­stemt form for cel­le­død kal­det apop­to­se, som er en struk­tu­re­ret ræk­ke­føl­ge af hæn­del­ser, der slut­ter med smer­te­fri og harm­løs cel­le­død. Uplan­lagt cel­le­død, for­år­sa­get af trau­me, in­fek­tion el­ler tok­si­ner, kal­des ne­kro­se. Her er cel­len øde­lagt, og krop­pens hånd­te­ring af den up­lan­lag­te cel­le­død for­år­sa­ger smer­te og be­tæn­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.