OVERVIND DINE FORBIER

Videnskabens Største Mysterier - - Mennesket Fobier -

+ Det er godt (for­sig­tigt) at kon­fron­te­re folk med en fo­bi med det, de er ban­ge for, så de kan læ­re, at det ik­ke er far­ligt. Men de vil fort­sat op­le­ve en fy­sisk re­spons på fryg­ten - og hvis du spør­ger hjernen, er det en ne­ga­tiv op­le­vel­se. Det­te kan und­gås ved en grad­vis til­gang. Så for en arak­no­fob kan pro­ces­sen se så­dan ud: 1. Se på et bil­le­de af en ed­der­kop. 2. Se på en rig­tig lil­le ed­der­kop. 3. Tag på en pla­sti­ked­der­kop. 4. Se på en stør­re ed­der­kop. 5. Tag på en lil­le ed­der­kop - og så vi­de­re. Den­ne ty­pe ad­færds­te­ra­pi kal­des de­sen­si­bi­li­se­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.