SFINK­SENS FREM­TID

80 ÅRS ØRKENVINDE HAR FÅ­ET SFINK­SEN TIL AT ERODERE YDER­LI­GE­RE. KAN DEN REDDES?

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Hvor Gammel Er Sfinksen? -

+ Sfink­sen er ik­ke læn­ge­re tru­et af van­dero­sion el­ler van­da­lis­me, men den er ud­sat for ør­ken­vind, som og­så kan for­år­sa­ge ero­sion. Der har væ­ret utal­li­ge re­pa­ra­tio­ner på Sfink­sen, selv i ny­e­re tid. Så sent som 1931 måt­te de­le af ho­ved­be­klæd­nin­gen re­pa­re­res. Du kan se fle­re ska­der, især på for­po­ter­ne. Det er mur­værks­re­pa­ra­tio­ner af den op­rin­de­li­ge struk­tur - nog­le er så gam­le som fra 1400 f.kr. Re­pa­ra­tio­ner fo­re­ta­get gen­nem år­hund­re­der har æn­dret Sfink­sens ud­se­en­de be­ty­de­ligt og gjort me­re ska­de end gavn. Et ud­valg blev dan­net i 1989 med del­ta­ge­re fra den egyp­ti­ske re­ge­ring, egyp­ti­ske uni­ver­si­te­ter og uden­land­ske eks­per­ter. Ud­val­get ar­bej­der med en lang­sig­tet re­stau­re­rings­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.