DAN­SKE MO­SE­LIG

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Mosens Hemmeligheder -

Dan­mark har et par af ver­dens mest be­røm­te fund

+ Cas­hel­man­den er det æld­ste mo­se­lig med til­ba­ge­væ­ren­de kød og hud, men han er ik­ke et unikt til­fæl­de. Tol­lund­man­den, fra ca. 400 f.kr., blev fun­det i 1950 i Bjældsko­v­dal ved Sil­ke­borg. Det æld­ste fund er et ske­let af Ko­el­b­jerg-kvin­den, der stam­mer fra 8000 f.kr. Hun blev fun­det i en mo­se nord for Vis­sen­b­jerg på Fyn.

Nye ana­ly­ser vi­ser, at der mu­lig­vis er ta­le om en mand og ik­ke en kvin­de. Grau­bal­le­man­den er for­ment­lig Dan­marks bedst be­va­re­de mo­se­lig. Han er fra 300-200 f. Kr. og blev fun­det i 1952 i en mo­se nær Grau­bal­le ved Sil­ke­borg.

Tol­lund­man­den blev fun­det i 1950 i Jyl­land.

Den 2300 år gam­le krop var så vel­be­va­ret, at man før­ste tro­e­de, at det var en mor­dof­fer fra ny­e­re tid.

RY­GRAD Brud på rygsøj­len blev an­set for at væ­re for­år­sa­get af en øk­se. Ny­li­ge un­der­sø­gel­ser vi­ser dog, at år­sa­gen kan væ­re blød­gø­ring af knog­ler­ne i mo­sens su­re mil­jø og tør­ve­nes pres oven­fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.