Drøm­me­fak­ta #2

Videnskabens Største Mysterier - - Mennesket Drømmevidenskab -

Spæd­børn drøm­mer for­ment­lig imorens ma­ve.hjer­ne­møn­stre, ty­pi­ske for REM, be­gyn­der i tred­je tri­me­ster, så fo­stre har et in­dre syn, selv før de åb­ner øj­ne­ne. Des­u­den til­brin­ger de­næ­sten halv­de­le­naf­de­res tid irem-søvn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.